Kontakt

Created with Sketch.

ZEROX, s.r.o.

Sídlo: Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján
IČO: 47929782
IČ DPH: SK 2024163636
tel.: 0905 454 050
e-mail: zerox@zerox.sk
Spoločnosť Zerox s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 62993/L.

ZEROX s.r.o. Všetky práva vyhradené | Copyright © 2021 | Created by ICT-Express