Organizácie s ktorými sme spolupracovali:

 

 • Esox-plast s.r.o., Uhorská Ves
  • kosenie trávnatých plôchlogo_esox
  • výrub drevín a úprava okolia
  • výkopové a zemné práce
  • zimná údržba

 

 • Eurovia SK,1355297604
  • nákladná autodoprava
  • výkopové a zemné práce

 

 • Güde s.r.o., Podtureňlogo_gude
  • betonárske práce
  • výkopové a zemné práce
  • zimná údržba

 

 • Hastra s.r.o., ŽilinaHastra
  • výkopové a zemné práce
  • úprava a rovnanie terénu

 

 • LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok
  • čistenie lesaLOGOlesy velke F
  • odvodnenie lesných ciest
  • úprava svážnic
  • výstavba lesných ciest a svážnic

 

 • Obec Liptovský Ján
  • výkopové a zemné práce
  • výstavba inžinierskych sietí
  • úprava okolia, opilovanie porastov
  • úprava vodných tokov, čistenie, prehlbovanie
  • zimná údržba

 

 • Obec Podtureň
  • budovanie príjazdových ciestPodtureň
  • výkopové a zemné práce
  • výstavba inžinierskych sietí
  • zimná údržba

 

 • Obec Uhorská Ves
  • budovanie príjazdových ciestUhorská Ves
  • výkopové a zemné práce
  • výstavba inžinierskych sietí
  • úprava okolia, opilovanie porastov
  • úprava vodných tokov
  • zimná údržba

 

 • Promto a.s., Žilinalogo
  • úprava a rovnanie terénu
  • výkopové a zemné práce

 

 • PSBU Východná
  • čistenie lesalogo
  • odvodnenie lesných ciest
  • úprava svážnic
  • výstavba lesných ciest a svážnic

 

 • Rettenmeier Tatra Timber s.r.o., Liptovský Hrádok
  • betonárske práce
  • budovanie a oprava inžinierskych sietí
  • výkopové a zemné práce

 

 • Slovenské elektrárne a.s., PVE Čierny VáhSlovenské Elektrárne
  • kosenie trávnatých plôch, opilovanie porastov
  • pilčícke práce, čistenie lesa
  • zimná údržba, posyp

 

 • Stabil a.s., Žilinastabil-sk9BwyK
  • úprava a rovnanie terénu
  • výkopové a zemné práce
  • výstavba inžinierskych sietí

 

 • Tesla a.s., Liptovský HrádokTesla
  • búracie práce
  • čistiace práce, zametanie
  • odvoz stavebného odpadu